darystromov

Miroslav Sabo

Stromy...

...najväčšie a najdlhšie žijúce organizmy na Zemi. Boli tu dlho pred nami a sprevádzajú nás celým našim jestvovaním. Dali nám toho veľa... Dali nám drevo. Dali nám seba. Vďaka tomu sme ovládli oheň, preplávali moria, či naučili sa lietať. Stálo ich to však mnoho a nikdy si nepýtali nič naspäť. Aj preto si stromy veľmi vážim a z úcty k nim sa snažím vzdať im vďaku prácou s drevom. Drevom, ktoré je večne živé, vždy iné a neopakovateľné.

 • dub, smrek, eben
  dub, smrek, eben
 • čerešňa
  čerešňa
 • jabloň, hrab, javor, orech, buk, agát, 60 x 60 cm
  jabloň, hrab, javor, orech, buk, agát, 60 x 60 cm
 • javor
  javor
 • buk, javor, koža
  buk, javor, koža
 • hrab
  hrab
 • javor, jaseň
  javor, jaseň
 • hrab
  hrab

Milí priatelia, táto stránka je predovštkým prezentačná, a teda to, čo tu vidíte, nie je na predaj. Ak však máte o niečo záujem, prosím napíšte mi mail alebo kliknite na odkaz: