Miroslav Sabo

Stromy a drevo

Stromy... To sú tie najväčšie a najdlhšie žijúce organizmy na Zemi. Boli tu dlho pred nami a sprevádzajú nás celým našim jestvovaním. Dali nám toho veľa... A nikdy si nepýtali nič naspäť. Aj preto si stromy veľmi vážim a z úcty k nim sa snažím vzdať im vďaku prácou s drevom. Drevom, ktoré je večne živé, vždy iné a neopakovateľné. 


hrabový šperk
Duch stromu, detail