Brúsenie

Často sa ma ľudia pýtajú, ako upravujem povrch. Brúsením...čoskoro sa dozviete viacej... :)